Абрад «Калядныя Цары» (в. Семежава Капыльскага р-на Мінскай вобл.)