Канвенцыя 2003

«Нематэрыяльная культурная спадчына» азначае звычаі, формы падачы і выражэння, веды і навыкі, – а таксама звязаныя з імі інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, – прызнаныя супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі людзьмі ў якасці часткі іх культурнай спадчыны. Такая нематэрыяльная культурная спадчына, якая перадаецца ад пакалення да пакалення, пастаянна ўзнаўляецца супольнасцямі і групамі ў залежнасці ад навакольнага ім асяроддзя, іх узаемадзеяння з прыродай і іх гісторыі, і фарміруе ў іх пачуццё самабытнасці і пераемнасці, садзейнічаючы тым самым павазе да культурнай разнастайнасці і творчасці чалавека. Для мэт дадзенай Канвенцыі прымаецца да ўвагі толькі тая нематэрыяльная культурная спадчына, якая стасуецца з існуючымі міжнародна-прававымі актамі па правах чалавека і патрабаваннямі ўзаемнай павагі паміж супольнасцямі, групамі і прыватнымі асобамі, а таксама ўстойлівага развіцця.

МІЖНАРОДНАЯ КАНВЕНЦЫЯ АБ АХОВЕ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ (працоўны варыянт)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 г. Издание 2018 г. - UNESCO, 2018

Содержание

Предисловие Генерального директора ЮНЕСКО

1 Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия

2 Оперативное руководство по выполнению Конвенции об охране нематериального культурного наследия         

Глава I Охрана НКН на международном уровне, сотрудничество и международная помощь  

Глава II Фонд нематериального культурного наследия     

Глава III Участие в выполнении Конвенции    

Глава IV Повышение осведомленности общественности в области НКН и использование эмблемы    

Глава V Представление докладов Комитету  

Глава VI Охрана нематериального культурного наследия и устойчивое развитие на национальном уровне

3 Правила процедуры Генеральной ассамблеи государств – участников Конвенции 

4 Правила процедуры Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия  

5 Положение о финансах специального счета Фонда нематериального культурного наследия    

6 Этические принципы охраны нематериального культурного наследия  

7 Общая система оценки результатов для Конвенции об охране нематериального культурного наследия  

8 Приложения               

Приложение 8.a Образец ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении  

Приложение 8.b Добровольные взносы в Фонд нематериального культурного наследия  

Приложение 8.c Сессии Генеральной ассамблеи государств – участников Конвенции   

Приложение 8.d Сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия

Приложение 8.e Формы     


ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 г. Издание 2016 г. - UNESCO, 2016